AFFÄRSOMRÅDEN

Affärsområde & tjänster - bergvärme, ventilation & elförbrukning

Vår målsättning är att hjälpa er att lösa era problem med värme-, kyla- samt luftmiljö. Därför har vi lösningar gällande olika värme- och kylproblem samt den upplevda luftkvalitén. 

Vi tillhandahåller värmepumpar och kylmaskiner från dem bästa leverantörerna på marknaden.

För att förbättra er luftmiljö så har vi lösningar med luftrenare, luftavfuktare och luftbefuktare.

Vi har en egen serviceorganisation som utför reparationer, service och återkommande kontroll enligt gällande lagstiftning, svensk kylnorm och tillverkarnas drift- och skötselsanvisningar. Vi erbjuder serviceavtal med fasta priser som både omfattar jour, akutservice och löpande service enligt överenskommelse.