SERVICE & REPARATION

Reparation & service av värmepump och andra energianläggningar

Vi arbetar med alla på marknaden kända fabrikat. Vi kan serva samt reparera samtliga befintliga anläggningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika fabrikat då vi inte är låsta till något leverantör, utan vi är oberoende.

Service

Vi kan hjälpa er med årliga kontroller, garantikontroller och service av befintliga anläggningar. Vi utför även energibesiktningar av eran anläggning för att ni skall få bästa möjliga energibesparing.

Reparation

Vi är ackrediterade för att arbeta i kylkretsen och får genomföra påfyllningar samt tätningar av köldmedium. Vi samarbetar med alla kända leverantörer och kan få fram reservdelar till konkurrenskraftiga priser.

Service & Reparationer Ventilation