VÄRMEPUMPAR I STOCKHOLM

värmepump STOCKHOLM

Eftersom vi arbetar med den senaste tekniken innebär våra installationer en energibesparing som gynnar miljön samtidigt som den minskar dina kostnader. Alla system som vi installerar kommer från marknadsledande leverantörer som uppfyller dagens miljökrav.

Vilken värmepump passar mig?

Vilken typ av värmepump som är det optimala valet för din fastighet beror på dina unika förutsättningar. Om du bor nära en sjö kan till exempel sjövärme vara ett alternativ. 

Om du vill investera i ett system som ger stora besparingar på lång sikt, men som har en högre installationskostnad, är till exempel bergvärme ett bra alternativ.

För att vara säker på att du väljer rätt värmepump rekommenderar vi på Allklimat att du diskuterar med våra kunniga medarbetare innan du bestämmer dig. 

Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt besök så att vi kan besvara dina frågor och hjälpa dig med att avgöra vilken typ av system som är bäst för dig.

Vi servar och installerar alla typer av värmepumpar i Stockholm såsom bergvärmepumpar, luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft-vatten värmepumpar. 

Ytterligare en stor fördel med oss är att vi inte är bundna till en enda värmepumpsleverantör, utan vi samarbetar med alla stora varumärken på den svenska marknaden som; Nibe, Bosch, Samsung, Toshiba, Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, IVT, CTC, Fujitsu, Kantherm, Airwell och Thermia.

FRÅGOR & SVAR OM VÄRMEPUMPAR

Vad kostar en luftvärmepump inklusive installation i Stockholm?

Generellt så ligger priset på luftvärmepumpar inklusive installationen på cirka 15.000-50.000 kronor inklusive ROT-avdrag, men det kan variera mycket beroende på olika faktorer som vilken typ av luftvärmepump det är och installatörens pris.

Vad kostar en frånluftsvärmepump inklusive installation i Stockholm?

Den totala kostnaden för en frånluftsvärmepump inklusive installation i Stockholm varierar beroende på en rad olika faktorer såsom modell, storlek och vilket företag och installatör som du väljer.

Vanligtvis så landar slutpriset på cirka 70.000 kr för den billigaste frånluftsvärmepumpen inklusive installationskostnad och 30% ROT-avdrag. För den dyraste frånluftsvärmepumpen så får du räkna med ett totalpris på cirka 130.000 kr inklusive ROT-avdrag.

Vad kostar en bergvärmepump inklusive installation i Stockholm?

Bergvärmepumpar är dyrare att installera än exempelvis luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar, men de har också den fördelen att de kan ha högre verkningsgrad och att de är mer energieffektiva.

Ett ungefärligt pris för en bergvärmepump inklusive borrning och installation landar på allt från cirka 180.000-300.000 kr inklusive 30 % ROT-avdrag.

Det faktiska slutpriset varierar dock beroende på olika faktorer såsom; vilken typ av bergvärmepump som du väljer, markförhållanden, borrdjup och installatörens pris.

Vad kostar en Luft/vattenvärmepump inklusive installation i Stockholm?

Ett ungefärligt pris för en Luft/vattenvärmepump inklusive installation kostar allt från cirka 110.000:- och uppåt.

Hur ofta ska man serva en värmepump?

Generellt så rekommenderas det att man utför en funktionskontroll och service av värmepumpsanläggningen vart 2–3:e år för att säkerställa värmepumpens drift och driftförhållande.

Vid en värmepumpservice kontrollerar man värmepumpens prestanda och rengör luftfiltret, samt undersöker om det finns några läckor eller andra problem som behöver åtgärdas.

Det är också en fördel att man själv kontinuerligt kontrollerar värmepumpens funktion och säkerställer att den hålls ren och fri från smuts och damm.

Exempelvis att man regelbundet rengör värmepumpens luftfilter och kolla trycket i expansionskärlet. Det är dock alltid viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och anvisningar för service och underhåll av just din värmepump.

Hur många minusgrader klarar en luftvärmepump?

Vanligtvis kan de flesta luftvärmepumpar fungera effektivt ner till temperaturer från runt -15 till -20 grader. Däremot så finns det luftvärmepumpar som fungerar ända ner till -35 grader.

Luftvärmepumpar rekommenderas främst för bostäder i mellersta och Södra Sverige där temperaturen vanligtvis är betydligt mildare än i de norra delarna av Sverige.

Vad drar mest el, element eller en luftvärmepump?

För en normalstor villa med direktverkande el som väljer att installera en luftvärmepump så kan elförbrukningen minska med ända upp till 10.000 kWh.

Detta innebär att den totala elförbrukningen vanligtvis minskar med omkring 20-30 % per år och i vissa fall även mer än så.

Hur lång livslängd har en luftvärmepump?

Vanligtvis så håller en väl installerad och kontinuerligt underhållen luftvärmepump i cirka 12-15 år. Livslängden påverkas även av vilket märke och värmepumpsmodell som du väljer då vissa luftvärmepumpar har bättre kvalitet än andra.

Det är dock viktigt att notera att ju oftare som du underhåller din luftvärmepump desto längre livslängd kommer den sannolikt att få.

Hur länge håller en frånluftsvärmepump?

I genomsnitt så håller en frånluftsvärmepump i cirka 20-25 år förutsatt att den servas och kontrolleras regelbundet.

Hur länge håller en bergvärmepump?

En bergvärmepumps genomsnittliga livslängd är omkring 20-25 år. Det finns dock många exempel på bergvärmepumpar som har hållit i över 30 år och även exempel på bergvärmepumpar som har gått sönder efter cirka 10 år.

Hur länge håller en luft/vattenvärmepump?

Livslängden för en luft/vattenvärmepump är cirka 15-20 år förutsatt att den underhålls och servas kontinuerligt.

Hur mycket kan man spara på att byta värmepump?

Bergvärme, samt sjö- och jordvärme är de energieffektivaste lösningarna och kan ge besparingar på både värme och varmvatten på allt från cirka 70-85%. Med en luftvärmepump så gör du en genomsnittlig besparing på cirka 50 %.

Detsamma gällande en frånluftsvärmepump som endast levererar värme till tappvarmvatten så gör man också en energikostnadsbesparing på cirka 50 %. 

Däremot om frånluftsvärmepumpen även ger värme till radiatorer så kan du räkna med en ungefärlig besparing på cirka 65 %.